دانشکده هنر های تجسمی و کاربردی
معاون پژوهشی
دکتر نیلوفر ملک
* دکترای معماری _ استادیار،دانشکده معماری و شهرسازی
n.malek@aui.ac.ir
دکتری معماری _ دانشگاه شهید بهشتی تهران ______________ کارشناسی ارشد پیوسته معماری _ دانشگاه شهید بهشتی تهران
شيوه نامه مأموريت پژوهشي دانشگاه هنر

دستور سوم: بررسي «نهايي» شيوه نامه «پيشنهادي» مأموريت پژوهشي كه به نظرخواهي گذاشته شده است.(پ: 676320- بند2)

شرح موضوع: شيوه نامه مأموريت پژوهشي «پيشنهادي» معاونت پژوهش و فناوري كه در جلسات 204 و 205 هيأت رييسه مورخ 96/8/23 و 96/8/30 مطرح و براي نظرخواهي اعضاي هيأت رييسه ارسال شده بود.جهت بررسي و اتخاذ تصميم نهايي دراين جلسه مطرح گرديد. دراين رابطه با توجه به نقطه نظرات اعلام شده توسط معاونت اداري و مالي، معاونت پژوهش و فناوري و مديريت طرح، برنامه و بودجه دانشگاه پيرامون شيوه نامه پيشنهادي و پس از بحث و تبادل نظر مفصل، در نهايت:

مصوبه: با توجه به متن ماده 71 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي كه مقرر مي دارد: «دانشگاه مي تواند اعضاي تمام وقت خود را در سقف اعتبارات مصوب، با رعايت ضوابط و مقررات وزارت، در چارچوب دستورالعملي كه به تصويب هيأت رييسه مي رسد، به منظور شركت در سمينارها، كنفرانسها، كنگره ها، انجام مطالعات مرتبط با رشته تخصصي عضو و يا اهداف مرتبط با اهداف دانشگاه و نظاير آن در داخل و يا خارج از كشور به «مأموريت پژوهشي» اعزام نمايد.» شيوه نامه پيشنهادي به شرح «پيوست» اين صورتجلسه با اكثريت آراء بصورت آزمايشي براي مدت يكسال ( تا 97/10/17)، با رعايت بندهاي سه گانه زير مورد تصويب قرار گرفت:

1.سقف ريالي موضوع تبصره 1 ماده 3 شيوه نامه پيوست تا زمان اصلاح و ابلاغ توسط هيأت امناء، مبلغ پنجاه ميليون(50000000)ريال خواهد بود.

2.آثار مالي ناشي از مأموريت هاي پژوهشي موضوع شيوه نامه پيوست از محل رديف اعتبار پژوهانه(Grant)  معاونت پژوهش و فناوري قابل تأمين است.

3.مابقي هزينه هاي شركت عضو هيأت علمي در كنفرانس ها و همايش هاي علمي بين المللي از محل پژوهانه (Grant) شخصي عضو قابل پرداخت است.
 
* فرم درخواست ماموريت پژوهشي 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
9995
معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان چهار باغ پائين، حد فاصل چهار راه تختي و ميدان شهدا، كوچه پرديس (شماره 31)، پلاك 17، معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
تلفن       :   34460755-34460328-34489755   (031
دورنگار :   34460909    (031
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal