معاونت پژوهش و فناوری
فراخوان مقاله نشریات علمی دانشگاه هنر اصفهان
فراخوان مقاله نشریات علمی دانشگاه هنر اصفهان
نشریات"مطالعات تطبیقی هنر" و "پژوهش هنر" دانشگاه هنر اصفهان؛ مقالات علمی مرتبط با موضوع هر نشریه را جهت بررسی و چاپ برای 2 شماره در دست انتشار می‌پذیرند. اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و دانش پژوهان محترم می‌توانند مقالات علمی خود را با رعایت "شیوه نگارش مقاله" از طریق سایت نشریه، ارسال نمایند. * مقالاتی که تا 25 بهمن ماه 1401 دریافت می‌شود در اولویت بررسی (کوتاه مدت) قرار می‌گیرد. محورهای موضوعی نشریات به شرح زیر است: دوفصلنامه «مطالعات‌تطبیقی‌هنر» Website: mth.aui.ac.ir دربرگیرنده مقالات علمی-پژوهشی مرتبط با رویکرد تطبیقی در زمینه‌های مطالعاتی پژوهش در هنر مانند هنرهای تجسمی (صنایع دستی، هنرهای سنتی، فرش، طراحی صنعتی و...)، هنرهای کاربردی (گرافیک، نقاشی، عکاسی و...)، معماری،..... و مطالعات تطبیقی بین‌رشته‌ای و هنر است. دوفصلنامه «پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان» Website: ph.aui.ac.ir دربرگیرنده مقالات علمی (پژوهشی، ترویجی، مروری) در زمینه‌های پژوهش در هنر مانند نوشتارهای پژوهشی در حوزه های هنرهای تجسمی، هنر در معماری، شهرسازی، مرمت، طراحی صنعتی و پژوهشهای میان‌رشته‌ای در عرصه هنر است.

نشریات"مطالعات تطبیقی هنر" و "پژوهش هنر" دانشگاه هنر اصفهان؛ مقالات علمی مرتبط با موضوع هر نشریه را جهت بررسی و چاپ برای 2 شماره در دست انتشار می‌پذیرند.


اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و دانش پژوهان محترم میتوانند مقالات علمی خود را با رعایت "شیوه نگارش مقاله" از طریق سایت نشریه، ارسال نمایند. 

* مقالاتی که تا 7 اسفند 1401 دریافت می‌شود در اولویت بررسی (کوتاه مدت) قرار می‌گیرد.

محورهای موضوعی نشریات به شرح زیر است:

دوفصلنامه «مطالعات‌تطبیقی‌هنر» Website: mth.aui.ac.ir

دربرگیرنده مقالات علمی-پژوهشی مرتبط با رویکرد تطبیقی در زمینه‌های مطالعاتی پژوهش در هنر مانند هنرهای تجسمی (صنایع دستی، هنرهای سنتی، فرش، طراحی صنعتی و...)، هنرهای کاربردی (گرافیک، نقاشی، عکاسی و...)، معماری،..... و مطالعات تطبیقی بین‌رشته‌ای و هنر است.

 
دوفصلنامه «پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان» Website: ph.aui.ac.ir

دربرگیرنده مقالات علمی (پژوهشی، ترویجی، مروری) در زمینه‌های پژوهش در هنر مانند نوشتارهای پژوهشی در حوزه های هنرهای تجسمی، هنر در معماری، شهرسازی، مرمت، طراحی صنعتی و پژوهشهای میان‌رشته‌ای در عرصه هنر است.

 
 
تاریخ:
1401/11/08
تعداد بازدید:
1223
منبع:
Powered by DorsaPortal